ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Τα δίδακτρα για τα μεμονωμένα ατομικά μαθήματα (€40, €25 φοιτητικό) καταβάλλονται την ημέρα κράτησής τους. Στο εισαγωγικό ατομικό μάθημα ο μαθητής καταβάλει δίδακτρα δύο μαθημάτων (το τρέχον και το επόμενο), και εφεξής μόνον το επόμενο. 

Τα πακέτα 6 ατομικών μαθημάτων προπληρώνονται την ημέρα κράτησής τους (200 για 6 συνεχή εβδομαδιαία μαθήματα). Το εισαγωγικό πακέτο προπληρώνεται στο πρώτο μάθημα, ενώ η ανανέωση του πακέτου για κάθε 6 επόμενα μαθήματα πραγματοποιείται στο 5ο μάθημα του τρέχοντος πακέτου. 

Aναπλήρωση μαθήματος γίνεται μόνο όταν το μάθημα ακυρωθεί από τον/την μαθητή/τρια μέχρι και 24 ώρες πριν από το ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή το μάθημα αναπλήρωσης πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από το αναβληθέν, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενά ραντεβού τις μέρες και ώρες λειτουργίας του στούντιο. Εάν το μάθημα δεν αναπληρωθεί εντός 7 ημερών από το αρχικό ραντεβού, τα δίδακτρα καταβάλλονται χωρίς να αναπληρωθεί το μάθημα. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος από τον/την μαθητή/τρια σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από το ραντεβού, τα δίδακτρα καταβάλλονται χωρίς να αναπληρωθεί το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τα μεμονωμένα μαθήματα, τα προπληρωμένα πακέτα των 6 μαθημάτων, για τα φοιτητικά δίδακτρα και τα δίδακτρα ανεργίας, τα ατομικά μαθήματα που προσφέρονται με μειωμένα δίδακτρα στους σταθερούς μαθητές των ομαδικών μαθημάτων, και γενικά για κάθε σχετική δραστηριότητα του COCHLEA residency και της Γεωργίας Παΐζη.

Το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης ατομικού μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί με ευθύνη του COCHLEA residency ή/και της Γεωργίας Παΐζη, το μάθημα αναπληρώνεται χωρίς τον χρονικό περιορισμό των 7 ημερών, κατόπιν νέου ραντεβού. Επιστροφές διδάκτρων δεν πραγματοποιούνται.

ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Τα ομαδικά μαθήματα και τα σεμινάρια δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας του/της μαθητή/μαθήτριας, παρά μόνο σε περίπτωση αργίας ή ακύρωσης με ευθύνη του COCHLEA residency ή/και της Γεωργίας Παΐζη

 

Τα πακέτα που συνδυάζουν μειωμένα δίδακτρα ατομικού μαθήματος για τους σταθερούς μαθητές των ομαδικών μαθημάτων, έχουν περιθώριο χρήσης εντός μηνός, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ως σταθερός μαθητής ορίζεται ο/η μαθητής/μαθήτρια που παρακολουθεί τέσσερα (ή τρία από τα τέσσερα) συνεχή πραγματοποιημένα ομαδικά μαθήματα σε μηνιαία βάση, καθώς και οι μαθητές/τριες των σεμιναρίων. Εάν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν κάνει χρήση του πακέτου μειωμένων διδάκτρων για ένα ατομικό μάθημα εντός του τρέχοντος μηνός, η προσφορά δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα από ένα μηνιαία ατομικά μαθήματα μειωμένων διδάκτρων στους σταθερούς μαθητές των ομαδικών. 

Ως μήνας ορίζεται το διάστημα τεσσάρων συνεχών πραγματοποιημένων ομαδικών μαθημάτων, και μπαίνει σε ισχύ για κάθε μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά από την ημερομηνία καταβολής των πρώτων μηνιαίων διδάκτρων. Επιστροφές διδάκτρων δεν πραγματοποιούνται. 

Το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης ομαδικού μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή (καθώς και στις αργίες) το μάθημα αναπληρώνεται ως εξής: ο "μήνας" επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει 4 συνεχή πραγματοποιημένα μαθήματα. Τα ομαδικά μαθήματα αναπληρώνονται την ίδια ημέρα και ώρα του σταθερού μαθήματος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Οι δραστηριότητες του COCHLEA residency και της Γεωργίας Παΐζη που έχουν ανασταλεί στα πλαίσια των οδηγιών αντιμετώπισης του COVID-19 θα συνεχίσουν κανονικά μετά την άρση των μέτρων. Πρόθεσή μας είναι τα μαθήματα που έχουν προπληρωθεί να πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Εάν παρ' όλα αυτά επιθυμείτε να συνεχίσετε την πρακτική σας μέσω διαδικτύου, επικοινωνήστε μαζί μας. Δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

διάρκεια 45 λεπτά

μεμονωμένο μάθημα €40

πακέτο 6 μαθημάτων €200

φοιτητικόανεργίας €25

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

μέθοδος alexander στην προετοιμασία υποψηφίων

για τις εισαγωγικές εξετάσεις των δραματικών σχολών

διάρκεια 45 λεπτά

μεμονωμένο μάθημα €40

πακέτο 6 μαθημάτων €200

φοιτητικόανεργίας €25

ΜΕΘΟΔΟΣ ALEXANDER | ΚΙΝΗΣΗ | ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ομαδικό εβδομαδιαίο ανοιχτό ομαδικό μάθημα

τετάρτες 5.15μμ | 8 ιανουαριου - 10 ιουνίου 2020 

omikron3 | μυλλέρου 17 | πλατεία αυδή

drop in €10 | μήνας €35

πακέτο μήνας & 1 ατομικό alexander €60

πληροφορίες εδώ

         νέο          ΑΝΑΠΝΟΗ | ΜΥΙΚΗ ΜΑΣΚΑ | ΦΩΝΗ

5ήμερο σεμινάριο φωνητικής εκπαίδευσης alexander

για αποφοίτους, σπουδαστές & υποψηφίους ηθοποιούς

4 - 8 ΜΑΪΟΥ 2020

10πμ - 2μμ

 5ήμερο σεμινάριο [20ω]

δίδακτρα   early bird   μέχρι τις 3 ΑΠΡ 2020 | 100

δίδακτρα μετά τις 3 ΑΠΡ 2020 | 130

► πακέτο σεμινάριο [20ω] + 5 ατομικά μαθήματα [5 x 30λ]

δίδακτρα   early bird   μέχρι τις 3 ΑΠΡ 2020 | 200

δίδακτρα μετά τις 3 ΑΠΡ 2020 | 260

πληροφορίες εδώ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ