ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Τα δίδακτρα για τα μεμονωμένα ατομικά μαθήματα (€40, €25 φοιτητικό) καταβάλλονται την ημέρα κράτησής τους. Στο εισαγωγικό ατομικό μάθημα ο μαθητής καταβάλει δίδακτρα δύο μαθημάτων (το τρέχον και το επόμενο), και εφεξής μόνον το επόμενο. 

Τα πακέτα 6 ατομικών μαθημάτων προπληρώνονται την ημέρα κράτησής τους (200 για 6 συνεχή εβδομαδιαία μαθήματα). Το εισαγωγικό πακέτο προπληρώνεται στο πρώτο μάθημα, ενώ η ανανέωση του πακέτου για κάθε 6 επόμενα μαθήματα πραγματοποιείται στο 5ο μάθημα του τρέχοντος πακέτου. 

Aναπλήρωση μαθήματος γίνεται μόνο όταν το μάθημα ακυρωθεί από τον/την μαθητή/τρια μέχρι και 24 ώρες πριν από το ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή το μάθημα αναπλήρωσης πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από το αναβληθέν, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενά ραντεβού τις μέρες και ώρες λειτουργίας του στούντιο. Εάν το μάθημα δεν αναπληρωθεί εντός 7 ημερών από το αρχικό ραντεβού, τα δίδακτρα καταβάλλονται χωρίς να αναπληρωθεί το μάθημα. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος από τον/την μαθητή/τρια σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από το ραντεβού, τα δίδακτρα καταβάλλονται χωρίς να αναπληρωθεί το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τα μεμονωμένα μαθήματα, τα προπληρωμένα πακέτα των 6 μαθημάτων, για τα φοιτητικά δίδακτρα και τα δίδακτρα ανεργίας, τα ατομικά μαθήματα που προσφέρονται με μειωμένα δίδακτρα στους σταθερούς μαθητές των ομαδικών μαθημάτων, και γενικά για κάθε σχετική δραστηριότητα του COCHLEA residency και της Γεωργίας Παΐζη.

Το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης ατομικού μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί με ευθύνη του COCHLEA residency ή/και της Γεωργίας Παΐζη, το μάθημα αναπληρώνεται χωρίς τον χρονικό περιορισμό των 7 ημερών, κατόπιν νέου ραντεβού. Επιστροφές διδάκτρων δεν πραγματοποιούνται.

ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Τα ομαδικά μαθήματα και τα σεμινάρια δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας του/της μαθητή/μαθήτριας, παρά μόνο σε περίπτωση αργίας ή ακύρωσης με ευθύνη του COCHLEA residency ή/και της Γεωργίας Παΐζη

 

Τα πακέτα που συνδυάζουν μειωμένα δίδακτρα ατομικού μαθήματος για τους σταθερούς μαθητές των ομαδικών μαθημάτων, έχουν περιθώριο χρήσης εντός μηνός, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ως σταθερός μαθητής ορίζεται ο/η μαθητής/μαθήτρια που παρακολουθεί τέσσερα ή τρία από τα τέσσερα συνεχή πραγματοποιημένα ομαδικά μαθήματα σε μηνιαία βάση, καθώς και οι μαθητές/τριες των σεμιναρίων. Εάν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν κάνει χρήση του πακέτου μειωμένων διδάκτρων για ένα ατομικό μάθημα εντός του τρέχοντος μηνός, η προσφορά δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα από ένα μηνιαία ατομικά μαθήματα μειωμένων διδάκτρων στους σταθερούς μαθητές των ομαδικών. 

Ως μήνας ορίζεται το διάστημα τεσσάρων συνεχών πραγματοποιημένων ομαδικών μαθημάτων, και μπαίνει σε ισχύ για κάθε μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά από την ημερομηνία καταβολής των πρώτων μηνιαίων διδάκτρων. Επιστροφές διδάκτρων δεν πραγματοποιούνται. 

Το COCHLEA residency και η Γεωργία Παΐζη διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης ομαδικού μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή (καθώς και στις αργίες) το μάθημα αναπληρώνεται ως εξής: ο "μήνας" επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει 4 συνεχή πραγματοποιημένα μαθήματα. Τα ομαδικά μαθήματα αναπληρώνονται την ίδια ημέρα και ώρα του σταθερού μαθήματος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

ΑΤΟΜΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

COVID-19

Οι δραστηριότητες του COCHLEA residency και της Γεωργίας Παΐζη που έχουν ανασταλεί στα πλαίσια των οδηγιών αντιμετώπισης του COVID-19 θα συνεχίσουν κανονικά μετά την άρση των μέτρων. Πρόθεσή μας είναι τα μαθήματα που έχουν προπληρωθεί να πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Εάν παρ' όλα αυτά επιθυμείτε να συνεχίσετε την πρακτική σας μέσω διαδικτύου, επικοινωνήστε μαζί μας. Δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

διάρκεια 45 λεπτά

μεμονωμένο μάθημα €40

πακέτα 6 μαθημάτων €200

φοιτητικόανεργίας €25

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

μέθοδος alexander στην προετοιμασία υποψηφίων

για τις εισαγωγικές εξετάσεις των δραματικών σχολών

διάρκεια 45 λεπτά

μεμονωμένο μάθημα €40

πακέτα 6 μαθημάτων €200

φοιτητικόανεργίας €25

ΜΕΘΟΔΟΣ ALEXANDER | ΚΙΝΗΣΗ | ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ομαδικό εβδομαδιαίο ανοιχτό ομαδικό μάθημα

τετάρτες 5.15μμ | 8 ιανουαριου - 10 ιουνίου 2020 

omikron3 | μυλλέρου 17 | πλατεία αυδή

drop in €10 | μήνας €35

πακέτο μήνας & 1 ατομικό alexander €60

πληροφορίες εδώ

         νέο           ΦΩΝΗΜΜΑ

σεμινάριο για την φωνή, την μυϊκή μάσκα και την αναπνοή του ηθοποιού

με άξονα τη μέθοδο alexander

& εργαλεία από τις μεθόδους fitzmaurice voicework & face yoga method

για αποφοίτους & επαγγελματίες ηθοποιούς

Τρίτες, 19/1 - 23/3 2021

6μμ - 8μμ

δίδακτρα       early bird       μέχρι τις 1 ΔΕΚ 2020 | 100

δίδακτρα μετά τις 1 ΔΕΚ 2020 | 150

δίδακτρα για κάρτα ΣΕΗ ή κάρτα ανεργιας μετά τις 1 ΔΕΚ 2020 | 125

πληροφορίες εδώ

         νέο          ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 30 ακροαματικά μαθήματα

ένας μήνας ακροαματικών μαθημάτων κίνησης (μέθοδος Alexander)

online χωρίς κάμερα

καθημερινά από 1 εώς 30 Αυγούστου

δίδίακτρα €60

πληροφορίες εδώ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ